Jak správně zhutnit beton ponorným vibrátorem?1. Jaký zvolit ponorný vibrátor na beton?

Pro správnou volbu ponorného vibrátoru nás bude zajímat několik parametrů:

Rozměry: průměr a délka vibrační hadice

Když mluvíme o rozměrech ponorného vibrátoru, máme na mysli rozměry vibrační části. Hlavními rozměry jsou průměr a délka.

Výkon vibrátoru souvisí právě s průměrem, čím větší je průměr hadice, tím větší objem betonu se rozvibruje. Průměr vibrátorů na beton se pohybuje od 25 mm do 100 mm. Obecně platí, že akční rádius je roven asi desetinásobku průměru hlavice.

Doporučená délka ponorného vibrátoru je nejméně 30 cm. Beton se totiž obvykle vylévá ve vrstvách po 30 cm a vibrační hlava by měla být zcela ponořena.

Musíme také myslet na to, aby se hlavice do hutněného prostoru bez problémů vešla – od okrajů bednění nebo rámů by měla být vzdálená alespoň 7 cm.

Frekvence ponorného vibrátoru

U frekvence vibrací vždy závisí na typu a stavu betonu. V naší oblasti se nejčastěji setkáme s betonem se zrny kameniva do 32 mm, takže ideální hodnoty vibrací by měly být cca 11 000 až 14 000 vibrací za minutu.

Nízké frekvence pohybují většími částicemi betonu (kameny), zatímco vysoké frekvence rozkmitávají menší částice (cement a písek). Vysoké frekvence se doporučují pro proudění malty, která vyplní případné mezery mezi kameny.2. Co je akční rádius ponorného vibrátoru?

Akční rádius je vzdálenost měřená od vibrační hlavy k vnější hranici jejího vlivu. Za vzdáleností akčního rádiusu jsou kmity přenášené ponorným vibrátorem téměř nulové. Akční rádius je cca 8 až 10 násobek průměru vibrační hlavy. Například pokud má vibrátor průměr hlavy 30mm, je akční rádius až 30cm. 

Je dobré, aby se postupně vibrační hlava vkládala vždy v rozmezí jeden a půl násobku akčního rádiusu. Díky tomu dojde k určitému množství nových vibrací v místech, která již byla rozvibrována, a zajistí se, že některé místo nezůstane nerozvibrované. Chcete-li určit akční rádius v místě, vezměte železnou tyč o průměru asi 20 mm a umístěte ji svisle do betonu. Všimněte si, že čím blíže se tyč dostává k vibrátoru, bod, za kterým již tyč neklesá, udává akční rádius vibrátoru.3. Kdy vibrátor koupit a kdy půjčit?

Obecně platí, že když je potřeba pracovat s ponorným vibrátorem na beton párkrát do roka, vyplatí se hlavně u dražších modelů vibrátor zapůjčit. Existují ale také menší modely, například AGP VR600 nebo AGP VR1400, které jsou v poměru cena výkon skvělé a cenově dostupné pro všechny. Navíc z vlastních zkušeností víme, že vibrátory se dají pak docela dobře prodat.4. Doporučení pro správné vibrování betonu

Při výběru typu vibrátoru je třeba zohlednit rozměry bednění, vzdálenost mezi rámy a pevnost betonu. Doporučujeme projít část článku 1. (jaký zvolit ponorný vibrátor), kde se věnujeme výběru vibrátoru. Vždy se doporučuje mít v záloze náhradní vibrátor.

Před zahájením práce je nutné se ujistit, že je ponorný vibrátor v dobrém stavu a že správně funguje. Vždy je nutné řídit se doporučeným bezpečnostním a ochranným opatřením, jenž jsou v manuálu ke stroji.

Při betonování konstrukce (lití betonu) musíme dbát na to, aby nedošlo k pádu betonu z velké výšky. Měl by být litý do bednění, které je víceméně rovné. Tloušťka žádné vrstvy by neměla přesáhnout 50 cm. Doporučená tloušťka se pohybuje mezi 30 a 50 cm.

Vibrační hlavu vkládáme do hmoty svisle bez vodorovného pohybu. Vibrační hlavu nepoužíváme k horizontálnímu pohybu v betonu. Vkládáme ji vždy vertikálně v pravidelných intervalech cca 1,5 násobku akčního rádiusu (viz část "Akční rádius"). 

Při vibrování pozorujeme beton a snažíme se zjistit akční rádius vibrátoru. Rozsah poloměru působení zaznamenaný pro každý vibrační bod by se měl překrývat s těmi, které se nacházejí v jeho blízkosti, ve snaze zajistit, aby nebyla vynechána žádná oblast. Vibrační hlava by měla proniknout asi 10 cm do předchozí vrstvy, aby byla zajištěna dobrá přilnavost mezi jednotlivými vrstvami. Mezi po sobě jdoucími vrstvami nenecháváme uplynout mnoho času, aby nedošlo k přerušovanému kontaktu. Vibrační hlavu nezasouváme do betonu silou, protože by mohlo dojít k jejímu zachycení v armovacích prutech.

Délka vibrování každého místa závisí na typu betonu, velikosti vibrátoru a dalších faktorech. Tato doba vibrace se může pohybovat mezi 5 a 15 sekundami. U tekutých konzistencí, kde může nadměrná vibrace způsobit segregaci, bude kratší. 

Beton lze považovat za dobře zavibrovaný, když se povrch kolem vibrační hlavice leskne a je kompaktní a když na povrch již nevystupují žádné vzduchové bubliny. ponorný vibrátor také začne vydávat jiný zvuk. Mnoho objevujících se strukturálních vad lze přičíst betonu, který byl vibrován narychlo nebo nesystematicky.

Vibrační hlava by neměla být tlačena proti rámům nebo bednění. Dodržujte minimální vzdálenost 7 cm od stěn.

Vibrační hlavu z betonu vysouváme pomalu a pohybujeme s ní nahoru a dolů tak, aby beton měl čas vyplnit prázdný prostor vzniklý jejím odstraněním. Vibrační hlava by měla být odstraňována rychlostí přibližně 8 cm za sekundu. Když je téměř venku, vytáhneme ji rychle, aby nedošlo k poškození povrchu.

Mimo beton nesmíme nechat ponorný vibrátor zapnutý po dlouhou dobu. Jinak dojde k jeho zničení! Vždy dodržujeme pokyny k údržbě vibrátoru které jsou v manuálu.

Produkt byl přidán do seznamu oblíbených
Produkt byl přidán k porovnání.